Vizitka:

INDE
Salonit Anhovo d.o.o.

Anhovo 1
5210 Deskle

T: 05 392 15 50
F: 05 392 17 75
E: info@inde-salonit.si
Društva ne delujejo, da bi ustvarjala dobiček, vendar morajo kljub temu poznati svoj finančni položaj in voditi poslovne knjige v skladu z veljavno zakonodajo. Skupaj z vami bomo izbrali primeren način vodenja vaših poslovnih knjig in vam zagotovili:

• vodenje vašega računovodstva v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi,
• izdelavo letnega poročila in obračuna davka od dobička pravnih oseb.

Elektronsko posredovanje potrebne dokumentacije na AJPES in DURS.

V kolikor se dogovorimo, da bomo vodili računovodstvo za vaše društvo, boste s tem rešeni skrbi, da bodo potrebna poročila in izkazi izdelani v roku in v skladu z zakonodajo.